تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

برنامه هفتگی تابستان 94

  آموزشــــــگاه علـمي دختـــــرانه آفرينـش

  برنامه کلاس های پایه هفتــم و هشتــم و نهـــم -  تابستـان 94

  پایه

  عنــوان درس

  نام مــدرس

  برنــامه كــــلاس

  نهــــــــــــم

   

   

   

  ریاضی نهم  تکمیلی

  خانم امیری

  یکشنبه و سه شنبه 6-5/4 عصر

  ریاضی نهم  تقویتی

  خانم امیری

  شنبه و چهارشنبه 5/7-6عصر

  علوم نهم  -فیزیک تکمیلی

  آقای برخورداری

  سه شنبه 5/7-6عصر

  علوم نهم  -فیزیک تقویتی

  خانم ملاالهی

  پنجشنبه 12-5/10ظهر

  علوم نهم شیمی تکمیلی

  آقای رضایی مقدم

  چهارشنبه 9-5/7عصر

  علوم نهم شیمی تقویتی

  خانم غیبی

  یکشنبه 5/7-6عصر

  علوم نهم - زیست تکمیلی

  خانم الیاسی

  دوشنبه 6-5/4عصر

  علوم نهم - زیست تقویتی

  خانم الیاسی

  پنجشنبه 5/13-12 ظهر

  عربی نهم

  خانم خلیلی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

  ادبیات نهم

  خانم آقاجانی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

  زبان نهم

  خانم رشیدی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

   

  هشتــــــــم

   

   

   

  ریاضی هشتم  تکمیلی

  خانم امیری

  دوشنبه 6-5/4 عصر و پنجشنبه 5/10-9صبح

  ریاضی هشتم  تقویتی 

  خانم امیری

  یکشنبه و سه شنبه 5/7-6عصر

  علوم هشتم  -فیزیک تکمیلی

  خانم ملاالهی

    پنجشنبه 5/13-12 ظهر

  علوم هشتم  -فیزیک تقویتی

  خانم ملاالهی

  سه شنبه 9-5/7عصر

  علوم هشتم - شیمی تکمیلی

  خانم غیبی

  چهارشنبه 5/7-6عصر

  علوم هشتم - شیمی تقویتی

  خانم غیبی

  چهارشنبه 9-5/7عصر

  علوم هشتم - زیست تکمیلی

  خانم الیاسی

  چهارشنبه 6-5/4عصر

  علوم هشتم - زیست تقویتی

  خانم الیاسی

  شنبه 5/7-6عصر

  عربی هشتم

  خانم خلیلی

   تعیین وقت با حضور دانش آموزان

  ادبیات هشتم

  خانم آقاجانی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

  زبان هشتم

  خانم صالحی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

  هفتـــــم

  ریاضی هفتم تکمیلی

  خانم امیری

  دوشنبه 9-5/7عصرو پنجشنبه12-5/10صبح

  ریاضی هفتم  تقویتی

  خانم امیری

  دوشنبه 5/7-6عصر پنجشنبه5/13-12 ظهر

  علوم هفتم  -فیزیک تکمیلی

  خانم ملاالهی

  پنجشنبه 5/10-9صبح

  علوم هفتم  -فیزیک تقویتی

  خانم حبیبی

  یکشنبه 9-5/7عصر

  علوم هفتم شیمی تکمیلی

  خانم غیبی

  سه شنبه 6-5/4عصر

  علوم هفتم شیمی تقویتی

  خانم غیبی

  سه شنبه 5/7-6عصر

  علوم هفتم زیست تکمیلی

  خانم الیاسی

  چهارشنبه 5/7-6عصر

  علوم هفتم زیست تقویتی

  خانم الیاسی

  پنجشنبه12-5/10صبح

  عربی هفتم

  خانم خلیلی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

  ادبیات هفتم

  خانم آقاجانی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

  زبان هفتم

  خانم صالحی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

  ساری ؛ میدان شهرداری ؛خيابان مازيار ، کوچه مازيار 2 تلفن: 33326729-33325832

  www.afarinesh77.blogfa.com


  این مطلب تا کنون 315 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خانم ,علوم ,تکمیلی ,تقویتی ,حضور ,دانش ,تقویتی خانم ,تکمیلی خانم ,حضور دانش ,دانش آموزان ,6عصر علوم ,خانم امیری دوشنبه ,دانش آموزان ادبیات ,خانم آ ,
  برنامه هفتگی تابستان 94

اســـامی مدرسین آموزشــگاه آفرینــش

  اســـامی مدرسین آموزشــگاه آفرینــش

  ریاضیات :آقای کرمان ساروی - آقای تسلیمیان آقای سلیمـانی -آقای دکتـر علیـزاده

  خانم دکتـرآسایی-خانم مهندس امیری خانم اوکی نژاد-خانم اکرمی- خانم کریمی

   

  فیــزیک : خانم مهرآسا رضـایی- خانم پریسا رضـایی-خانم خان بیگی -آقای طریقتی

  آقای بنـار-آقای رمضـانی- آقای کمیجانی- آقای تقی زادده -خانم ملاالهی- خانم عباسی

   

  زیســت: خانم دکتـر هاشـمی - آقای دکتـر مهـدوی قاجاری

  آقای دکتـر شاه محمدی–خانم دکترخـدادادی -خانم بزرگی - خانم فائزه الیـاسی

   

  شیـمی: خانم ودادی - خانم ماجـانی آقای مهندس رضـایی مقدم

   آقای مهندس بابازاده-خانم غیبی- خانم خویی -خانم الیـاسی

   

  زبان انگلیسی : آقای مازیار رحمـانی خانم میر شجـاعی خانم رشیـدی

   

  ادبیات فارسی :آقای دکتـرسلطانخواه - خانم ملکیخانم نامدار

   

  عربی: آقای رنجبر- آقای طحانی آقای جلال رضایی

   خانم خلیلی- خانم زینالپور- خانم کاظمی

   

  دین و زنـدگی :آقای پهنابی آقای طالشیـان

   

  مشـاوره:خانم دکتـر دومهری خانم دکتـر میرزایی - خانم متـقی خانم شیـرزاد

   

  میدان شهرداری خیابان مازیار مازیار 2    تلفن :33326729

  کانال تلگرام : Telegram.me/afarinesh77


  این مطلب تا کنون 65 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خانم ,آقای ,دکتـر ,مازیار ,رضـایی ,مهندس ,آقای دکتـر ,رضـایی خانم ,خانم دکتـر ,آموزشــگاه آفرینــش ,مدرسین آموزشــگاه ,مدرسین آموزشــگاه آفرین ,
  اســـامی مدرسین آموزشــگاه آفرینــش

برنامه كـــلاس هاي پایه دهـــم–تابستـــان 95

     آموزشـــــــگاه علـــــمي دختـــــــرانه آفرينــــــش

  برنامه كـــلاس هاي پایه دهـــمتابستـــان 95

   

  عنوان درس

  نام مدرس

  برنامه كلاس

   

   

  ریاضی دهم

  آقاي تسليميان

  یکشنبه و سه شنبه                                9 5/7 عصر

   

   

  ریاضی دهم

  آقای سلیمانی

  یکشنبه و سه شنبه                                5/4 3 عصر

   

   

  ریاضی دهم

  آقای دکتر علیزاده

  شنبه و پنجشنبه                                  5/7 6 عصر

   

   

  ریاضی دهم

  خانم مهندس امیری

  شنبه و دوشنبه                                      6 5/4 عصر

   

   

  هندسه 1 دهم

  خانم مهندس امیری

  دوشنبه                                             9 5/7 عصر

   

   

  فیزیک دهم 

  خانم پریسارضایی

  شنبه و دوشنبه                                      6 5/4 عصر

   

   

  فیزیک دهم

  آقای بنا ر

  یکشنبه و پنجشنبه                                 6 5/4 عصر

   

   

  فیزیک دهم

  آقای رمضانی

  شنبه و دوشنبه                                      9 5/7 عصر

   

   

  فیزیک دهم

  آقای کمیجانی

  یکشنبه و سه شنبه                                5/7 6 عصر

   

   

  فیزیک دهم

  خانم ملا الهی

   یکشنبه و سه شنبه                                6 5/4 عصر

   

   

  شیمی دهم

  خانم ودادی

  شنبه و چهارشنبه                                       9 5/7 عصر

   

   

  شیمی دهم

  خانم ماجانی

  چهارشنبه    6-5/4 عصر   و  پنجشنبه    5/10 -9 صبح

   

   

  شیمی دهم

  آقای رضائی مقدم

  یکشنبه و سه شنبه                                  5/4 3 عصر

   

   

  شیمی دهم

  خانم الیاسی

  یکشنبه و سه شنبه                                  6 5/4 عصر

   

   

  شیمی دهم

  خانم خویی

  شنبه و دوشنبه                                      5/4 3 عصر

   

   

  شیمی دهم

  خانم غیبی

  یکشنبه و سه شنبه                                5/7 6 عصر

   

   

  زیست دهم A

  خانم فائزه الیاسی

  شنبه و چهارشنبه                                 9 5/7 عصر

   

   

  زیست دهم B

  خانم فائزه الیاسی

  یکشنبه و سه شنبه                                6 5/4 عصر

   

   

  زبان دهم

  خانم رشیدی

  چهارشنبه                                                5/4 3 عصر

   

   

  عربی دهم

  خانم کاظمی

  پنجشنبه                                                    5/4 3 عصر

   

   

  عربی دهم

  خانم زینالپور

  دوشنبه                                                      5/4 3 عصر

   

    مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی :

   خانم دکتر دومهری( رتبه 43 کنکور) خانم دکتر میرزایی - خانم متقی خانم شیرزاد

  ساری ، میدان شهرداری ، خیابان مازیار ، مازیار2

   تلفن : 33325832 33326729

  به کانال تلگرام آفرینش بپیوندید:   telegram.me/afarinesh77

           

  آدرس وبلاگ آموزشگاه :  www.afarinesh77.blogfa.com


  این مطلب تا کنون 49 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خانم ,یکشنبه ,شیمی ,آقای ,فیزیک ,شنبه     ,شنبه                                5 ,الیاسی یکشنبه ,خانم فائزه ,شنبه                           ,
  برنامه كـــلاس هاي پایه دهـــم–تابستـــان 95

آموزشــگاه علـمي دختـرانه آفرينــش – برنامه كلاس هاي كنـكـوري –تابستان 95

  آموزشــگاه علـمي دختـرانه آفرينــش برنامه كلاس هاي كنـكـوري تابستان 95

  عنوان درس

  نام مدرس

  برنامه كلاس

  رياضي كنكور- رشته تجربی

  آقای کرمان ساروی

  شنبه و دوشنبه و چهارشنبه  5/4 تا 6 عصر

  رياضي كنكور-رشته رياضي

  آقاي تسليميان

  شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 5/4 3 عصر ، چهارشنبه و پنجشنبه 9 5/7 صبح

  ( پنجشنبه : ساعت 14 یا 15  آزمون)

  رياضي كنكور-رشته رياضي

  آقای سلیمانی

  چهارشنبه 12 تا 3 عصر و پنجشنبه 5/4 تا 5/7 عصر ( شنبه : 13 یا 14 آزمون )

  رياضي كنكور - تجربيA

  آقاي تسليميان

  شنبه 3 5/1 عصر و چهارشنبه و پنجشنبه 5/10 -  9  صبح   (پنجشنبه : 14 یا 15  آزمون)

  ریاضی کنکور - تجربيB

  آقاي تسليميان

  دوشنبه 6 5/4 عصر و چهارشنبه و پنجشنبه 12 5/10صبح  (پنجشنبه : 14 یا 15  آزمون)

  ریاضی کنکور -رشته تجربي

  آقای سلیمانی

  یکشنبه  و سه  شنبه  5/7- 6 عصر  و پنجشنبه 5/4 3 عصر

  ریاضی کنکور -رشته تجربي

  خانم دکتر آسایی

  دوشنبه و چهارشنبه 5/4 3 عصر و پنجشنبه 5/4 تا 6 عصر

  ریاضی کنکور -رشته انسانی

  خانم مهندس  امیری

  دو شنبهو چهارشنبه                  6 5/4 عصر

  فیزیک كنكور

  خانم خان بیگی

  سه شنبه5/4 3 عصر و چهارشنبه و پنجشنبه 5/10 -  9  صبح   (پنجشنبه : 12 آزمون  )

  فیزیک کنکور

  آقای بنار

  یکشنبه  و سه  شنبه و پنجشنبه               5/7 6 عصر

  فیزیک كنكور

  آقای طریقتی

  یکشنبه  و سه  شنبه 6 5/4 عصر و چهارشنبه  5/10 9صبح

  فیزیک كنكور

  آقای روزبه رمضانی

  شنبه و دوشنبه                      5/7 6 عصر

  فیزیک كنكور

  آقای کمیجانی

  یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه               5/4 3 عصر

  شیمی کنکور

  خانم الیاسی

  شنبه و    دو شنبه   و چهارشنبه    6 5/4 عصر  (شنبه 13  یا 14 آزمون )

  شیمی کنکورA

  خانم ماجانی

  شنبه 5/4 3 عصر  چهارشنبه و پنجشنبه 12 5/10ظهر   (پنجشنبه 16 یا 17 آزمون )

  شیمی کنکورB

  خانم ماجانی

  شنبه و دوشنبه 6 5/4 عصر و چهارشنبه  5/13 12 ظهر (پنجشنبه 16 یا 17 آزمون )

  شیمی کنکور

  آقای رضایی مقدم

  یکشنبه  و سه  شنبه  3 5/1 عصر  و پنجشنبه 5/3 2 عصر

  زیست كنكور

  آقای دکتر مهدوی

  پنجشنبه 9 5/7 صبح       و یکشنبه 5/7 6 و 9 5/7 عصر

  زیست کنکور

  آقای دکتر شاه محمدی

  شنبه و    دو شنبه   و چهارشنبه                   5 /4 3 عصر

  زیست كنكور

  خانم دكتر هاشمي

  شنبه و    دو شنبه   و چهارشنبه                   5/7 6 عصر

  زیست کنکور

  خانم بزرگی

  دوشنبه 3  -5/1 عصر و چهارشنبه و پنجشنبه 9 5/7 صبح

  زیست کنکور

  خانم  دکترخدادادی

  دوشنبه 5/4 3 عصر و چهارشنبه و پنجشنبه 9 5/7 صبح

  ادبيات كنكور

  آقای دكتر سلطانخواه

  گروه A : چهار شنبه  3-12عصرگروه B : شنبه وسه شنبه9 5/7 صبح

  ادبيات كنكور

  خانم ملکی

  یکشنبه 4 5/2 عصر     و    پنجشنبه 2 5/12 بعد از ظهر

  ادبيات كنكور

  خانم نامدار

  یکشنبه و سه شنبه                                          5/7 6 عصر

  زبان كنكور

  آقای مازیار رحمانی

  شنبه و دو شنبه                                               5/7 6 عصر

  زبان كنكور

  خانم میر شجاعی

  دوشنبه و چهارشنبه                                        3 5/1 عصر

  زبان كنكور

  خانم رشیدی

  دوشنبه و چهارشنبه                                            3 5/1 عصر

  عربی کنکور

  آقای جلال رضایی

       پنج شنبه                                               5/4 - 3    عصر

  عربی كنكور

  آقای طحانی

  گروه A : یکشنبه  12 5/10 گروهB :  یکشنبه  5/4 - 3عصر   (یکشنبه 3-2   آزمون )

  عربی کنکور

  آقای رنجبر

  پنجشنبه  6-5/4 عصر

  دین و زندگی کنکور

  آقای طالشیان

  گروه A : چهار شنبه     5/7 - 6  عصر گروهB  :  پنجشنبه   5/1 12 ظهر

  مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی :

  خانم دکتر دومهری( رتبه 43 کنکور) خانم دکتر میرزایی- خانم متقی خانم شیرزاد

  ساری - میدان شهرداری، مازیار 2 تلفن 01133325832 - 01133326729

  به کانال تلگرام آفرینش بپیوندید:   telegram.me/afarinesh77

  آدرس وبلاگ آموزشگاه :  www.afarinesh77.blogfa.com


  این مطلب تا کنون 105 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : پنجشنبه ,خانم ,كنكور ,آقای ,کنکور ,چهارشنبه ,كنكور آقای ,کنکور آقای ,كنكور خانم ,رياضي كنكور ,فیزیک كنكور ,آزمون ریاضی کنکور ,آزمون رياضي كنكور , ,
  آموزشــگاه علـمي دختـرانه آفرينــش – برنامه كلاس هاي كنـكـوري –تابستان 95

اسامی پذیرفته شدگان رشته های برتر تجربی- کنکور 93

  آموزشگاه علمی دخترانه آفرینش اسامی پذیرفته شدگان رشته های برتر تجربی- کنکور 93 نام و نام خا نوادگی رشته قبولی نام دانشگاه نیلوفرحبیب پور پزشکی اصفهان روزانه گلوش توکلیان پزشکی ساری روزانه نگار غفاری پزشکی ساری روزانه گلنوش قلی زاده پزشکی ساری روزانه فاطمه مهدیان پزشکی ساری روزانه مهرنوش به نیا پزشکی ساری روزانه فائزه جلالی پزشکی ساری روزانه فائزه ذبیحی پزشکی ساری روزانه نیلوفر سراج پزشکی ساری روزانه فاطمه بریمانی پزشکی بابل روزانه مهسا سیاوشی پزشکی گرگان روزانه فائزه خورشیدی پزشکی گرگان روزانه غزاله حق پناه پزشکی شاهرود روزانه ریحانه سولدوزی پزشکی شاهرود روزانه فاطمه زهرا احمدزاده پزشکی ایلام روزانه الهه انتظاری پزشکی سنندج روزانه فهیمه جلالیان پزشکی بندر عباس روزانه رومینا رضوانی پزشکی بندر عباس روزانه مرضیه شمشیربند پزشکی اردبیل روزانه مارال معافی پزشکی تهران بین الملل فرین ابوطالبی پزشکی قشم بین الملل سرور بهی پزشکی رامسر بین الملل رافعه مومنی پزشکی ساری آزاد المیرا روان آورد داروسازی کرمان روزانه موژان کاکویی داروسازی آمل آزاد نگین سیه چهره دامپزشکی بابل آزاد آوا قاسمی دامپزشکی بابل آزاد شقایق رسولی دامپزشکی بابل آزاد فاطمه کمالی دامپزشکی بابل آزاد آذین جعفریان دامپزشکی بابل آزاد هانیه رجب پور دامپزشکی گرمسار آزاد معصومه یوسفی فیزیو تراپی فردوسی مشهد روزانه زهره امامی اسکاردی هوشبری تهران روزانه هانیه درواری هوشبری بابل روزانه سارا رنجبر هوشبری ساری روزانه فاطمه عبداله زاده هوشبری زنجان روزانه فاطمه صادقی رادیولوژی ساری روزانه مهدیه پرسته رادیولوژی بابل روزانه مهسا سیدی گفتار درمانی بابل روزانه عادله کهنسال اتاق عمل ساری روزانه ملیحه شیرزاد اتاق عمل ساری روزانه مبینا گلی اسکاردی اتاق عمل شاهرود روزانه کمند حائری علوم آزمایشگاهی ساری روزانه سحر موسوی علوم آزمایشگاهی ساری روزانه مهیا پهلوانیان علوم آزمایشگاهی ساری روزانه مهدیه طاهری علوم آزمایشگاهی بابل روزانه زهرا علیپور علوم آزمایشگاهی آمل روزانه فائزه رسولی گیاه پزشکی شیراز روزانه مریم محمدی گیاه پزشکی آمل روزانه مهرناز باقری امرئی گیاه پزشکی ساری روزانه بهاره کرمی مهندسی صنایع غذایی ساری روزانه سارا آراسته مهندسی صنایع غذایی ساری روزانه ملیکا قلی پور مهندسی شیلات گرگان روزانه مبارکه نوبخت مهندسی منابع طبیعی گرگان روزانه فاطمه جلالی مهندسی کشاورزی ساری روزانه حدیثه جهانی امیری مهندسی کشاورزی ساری روزانه فرنیا جعفری مهندسی کشاورزی ساری روزانه عارفه تقی پور مهندسی کشاورزی ساری روزانه زهرا بازیانی مهندسی کشاورزی تبریز شبانه فاطمه تبریزی میکرو بیولوژی الزهرا تهران روزانه مبینا سعادت میکروبیولوژی بابلسر روزانه درسا بغرا بیوتکنولوژی گرگان روزانه فاطمه سلطانتویه مدیریت بهداشت و درمان تهران روزانه نگار طالبی مهندسی بهداشت حرفه ای ساری روزانه سارا یار احمدی مهندسی بهداشت محیط ساری روزانه مریم جلالی مهندسی بهداشت محیط بابل روزانه حنانه قنبرنژاد مهندسی بهداشت محیط ساری روزانه سلاله امیدوند فناوری اطلاعات سلامت ساری روزانه مریم باکوئی مامائی ساری روزانه فاطمه عایشاه پرستاری ساری روزانه فاطمه نبی نژاد مله پرستاری ساری روزانه فاطمه سادات موسوی پرستاری ساری روزانه سمانه امامی پرستاری ساری روزانه آذر جعفری پرستاری ساری روزانه ندا بریمانی پرستاری گرگان روزانه عادله احمدی شیمی بابلسر روزانه ربابه قربانی شیمی رشت روزانه سحر صفری راد ژنتیک کاشان روزانه سارا امیری زیست شناسی بابلسر روزانه فاطمه رحیم زاده زیست جانوری آمل روزانه زهرا علیخانی حقوق تهران روزانه سیما ساداتی حقوق ساری روزانه مبارکه پتکی دبیری زبان تهران روزانه مهرآسا اکبریان دبیری شیمی ساری روزانه فاطمه امینی دبیری جامعه شناسی قائمشهر روزانه شهرزاد محمدپور زبان فرانسه تهران روزانه روجا پور عباسی حسابداری تهران روزانه مهشید حسینی حسابداری بابلسر روزانه سحربقایی مدیریت صنعتی رشت روزانه فاطمه خاکسار مدیریت بازرگانی بابلسر روزانه کوثرشهریاری مدیریت جهانگردی بابلسر روزانه شکیبا عبدی روانشناسی بابل شبانه نجیبه فیروزگان میکروبیولوژی بابلسر شبانه سپیده میررحمانی علوم آزمایشگاهی بابل شبانه مهدیس عرب گیاهپزشکی ساری شبانه تعداد زیادی از دانش آموزان این آموزشگاه ، در دانشگاه های غیر انتفاعی و آزاد و پیام نور پذیرفته شده اند که به علت کثرت از ذکر نام آنان خودداری شده است. به همه ی این عزیزان تبریک گفته و برایشان توفیق روزافزون آرزومندیم. میدان شهرداری ، مازیار 2 تلفن :33325832-33326729 www.afarinesh77blogfa.com
  این مطلب تا کنون 415 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : روزانه ,ساری ,پزشکی ,فاطمه ,مهندسی ,بابل ,ساری روزانه ,روزانه فاطمه ,پزشکی ساری ,تهران روزانه ,بابل روزانه ,ساری روزانه فاطمه ,ساری روزانه مهدیه ,
  اسامی پذیرفته شدگان رشته های برتر تجربی- کنکور 93

  آموزشـــــگاه علــــمي دختـــــرانه آفرينـــــــش

   برنامه كلاس هاي كنـكــــــــــوري تابستان 94

  عنوان درس

  نام مدرس

  برنامه كلاس

  رياضي كنكور

  رشته رياضي

  آقاي

  تسليميان

  شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 6 5/4 عصر ، چهارشنبه و پنجشنبه9 5/7 صبح (آزمون رياضي پنجشنبه : ساعت12)

  رياضي كنكور

  رشته تجربي

  آقاي

  تسليميان

  شنبه و دوشنبه و چهارشنبه                                      5/4 3 عصر

  (آزمون رياضي پنجشنبه : ساعت 12)

  ریاضی کنکور انسانی

  خانم امیری

             چهارشنبه و پنجشنبه                                      5/4 -3 عصر

  فیزیک كنكور A  وB

  خانم رضاییساروی

  …..

  فیزیک كنكور

  خانم

  خان بیگی

  سه شنبه5/4 3 عصرو چهارشنبه و پنجشنبه 5/10 -  9  صبح    (آزمون فیزیک پنجشنبه : ساعت 12   )

  فیزیک كنكوري

  آقای طریقتی

  یکشنبه  و سه  شنبه 5/4 3 عصر  و پنجشنبه  5/10 9صبح

  شیمی کنکور

  خانم الیاسی

  یکشنبه و سه شنبه 6 5/4 عصر   و   پنجشنبه 12 5/10صبح   

  شیمی کنکورA

  خانم ماجانی

  چهارشنبه و پنجشنبه 12 5/10صبح   و یکشنبه6 5/4 عصر

  شیمی کنکورB

  خانم ماجانی

  یکشنبه  و سه  شنبه و پنجشنبه             5/4 3 عصر 

  زیست كنكور

  خانم دكتر هاشمي

  شنبه و    دو شنبه   و چهارشنبه                  5/7 6 عصر

  زیست کنکور

  آقای دکتر مهدوی قاجاری

  شنبه و    دو شنبه   و چهارشنبه             6 5/4 عصر

  زمین شناسی کنکور

  خانم خسرونژاد

  يكشنبه و سه شنبه                                         5/4 -3 عصر

  ادبيات كنكور

  آقای دكتر سلطانخواه

  گروه A : شنبه وچهارشنبه                         5/13 -12 عصر

  گروه B : شنبه ودوشنبه                        9 5/7 صبح

  ادبيات كنكور

  خانم ملکی

  يكشنبه و سه شنبه                             5/7 6 عصر

  زبان كنكور

  آقای مازیار رحمانی

  شنبه و دو شنبه                                           6 5/4عصر

  زبان كنكور

  آقای دکتر فیض آبادی

  سه شنبه و پنجشنبه                                       5/13 12 ظهر

  زبان كنكور

  خانم رشيدي

  دوشنبه و پنجشنبه                                      3-5/1 عصر

  زبان كنكور

  خانم آذرخش

  شنبه و دوشنبه                                                    5 /4 3 عصر

  عربی كنكور

  آقای طحانی

  گروه A : یکشنبه                                             5/10 9 صبح

  گروهB :  یکشنبه                                        5/4 - 3    عصر  

  آزمون عربی : یکشنبه                                            3-2   عصر

  عربی کنکور

  آقای رنجبر

  پنجشنبه                                                                  6-5/4 عصر

  عربی کنکور

  آقای جلال رضایی

  شنبه ودوشنبه                                          5/4 - 3    عصر  

  دین و زندگی کنکور

  آقای یوسفی

  چهارشنبه                                                                 3 5/1 عصر 

  دین و زندگی کنکور

  آقای طالشیان

  گروه A : سه شنبه                                                  5 /4-3 عصر

  گروهB :  پنجشنبه                                                  5/13 12 ظهر 

    مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی :

  خانم دکتر دومهری( رتبه 43 کنکور) آقای دکتر صفری - آقای مهندس  هاشمی  

  خانم متقی خانم شیرزاد

  ساری میدان شهرداری مازیار 2 تلفن 01133325832 - 01133326729

  www.afarinesh77.blogfa.com


  این مطلب تا کنون 452 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خانم ,كنكور ,آقای ,کنکور ,پنجشنبه ,چهارشنبه ,کنکور آقای ,كنكور خانم ,زبان كنكور ,كنكور آقای ,زندگی کنکور ,آزمون رياضي پنجشنبه ,

برنامه هفتگی پایه های هفتم و هشتم و نهم – تابستان 95

  آموزشگاه علمی دخترانه آفرینش

  برنامه هفتگی پایه های هفتم و هشتم و نهم – تابستان 95

  پایه تحصیلی

  عنوان درس

  نام دبیر

  برنامه کلاس

  پایه نهــم

  ریاضی نهم 

   آقای تسلیمیان

  یکشنبه و سه شنبه 5/7-6عصر

  ریاضی نهم  A

  خانم امیری

  یکشنبه و سه شنبه 6-5/4 عصر

  ریاضی نهم  B

  خانم امیری

  شنبه و چهارشنبه 5/7-6عصر

  علوم نهم  -فیزیک

  خانم پریسا رضایی

   دو شنبه 5/7-6عصر

  علوم نهم  -فیزیک

  آقای تقی زاده

  پنجشنبه 12 5/10 ظهر

  علوم نهم  -فیزیک

  خانم عبا سی

  پنجشنبه 3 5/1 عصر

  علوم نهم شیمی

  آقای رضایی مقدم

  پنجشنبه 6-5/4 عصر

  علوم نهم شیمی

  خانم غیبی

  پنجشنبه 5/1-12 ظهر

  علوم نهم شیمی

  خانم خو یی

  چهارشنبه 5/7-6عصر

  علوم نهم - زیست

  خانم الیاسی

  شنبه 5/7-6عصر

  عربی نهم

  خانم کاظمی

  پنجشنبه 5/7-6عصر

  ادبیات نهم

  خانم آقاجانی

  دو شنبه 6-5/4 عصر

  زبان نهم

  خانم رشیدی

  پنجشنبه 5/4-3عصر

  پایه هشتـــم

   

  ریاضی هشتم 

  خانم امیری

  یکشنبه و سه شنبه 5/7-6عصر

  ریاضی هشتم

  خانم کریمی

  شنبه و چهارشنبه 9-5/7عصر

  علوم هشتم  -فیزیک

  آقای تقی زاده

    پنجشنبه 5/10-9صبح

  علوم هشتم  -فیزیک

  خانم عبا سی

  سه شنبه 9-5/7عصر

  علوم هشتم - شیمی

  خانم غیبی

  پنجشنبه12-5/10صبح

  علوم هشتم - شیمی

  خانم خو یی

  پنجشنبه 5/4 3 عصر

  علوم هشتم - زیست

  خانم الیاسی

  چهارشنبه 5/7-6عصر

  عربی هشتم

  خانم کاظمی

  پنجشنبه6-5/4عصر

  ادبیات هشتم

  خانم آقاجانی

  دو شنبه 5/7-6عصر

  زبان هشتم

  خانم رشیدی

  پنجشنبه3-5/1عصر

  پایه هفتــم

  ریاضی هفتم

  خانم امیری

  دوشنبه 5/7-6عصر و پنجشنبه12-5/10صبح

  ریاضی هفتم 

  خانم کریمی

  یکشنبه و سه شنبه 9-5/7عصر

  علوم هفتم  -فیزیک

  آقای تقی زاده

  پنجشنبه5/1-12 ظهر

  علوم هفتم  -فیزیک

  خانم  عبا سی

  سه شنبه 5/7-6عصر

  علوم هفتم شیمی

  خانم غیبی

  پنجشنبه 5/10-9صبح

  علوم هفتم شیمی

  خانم خو یی

  چهار شنبه 9-5/7عصر

  علوم هفتم زیست

  خانم الیاسی

  یکشنبه 5/7-6عصر

  عربی هفتم

  خانم کاظمی

  دو شنبه 6-5/4 عصر

  ادبیات هفتم

  خانم آقاجانی

  دو شنبه 9-5/7عصر

  زبان هفتم

  خانم رشیدی

  پنجشنبه 6-5/4 عصر

                  بامشاوره و برنامه ریزی تحصیلی 

  ساری ؛ میدان شهرداری ؛خيابان مازيار ، کوچه مازيار 2 تلفن:33326729-33325832

  به کانال تلگرام آفرینش بپیوندید : afarinesh 77@


  این مطلب تا کنون 88 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خانم ,علوم ,6عصر ,پنجشنبه ,هشتم ,هفتم ,7عصر علوم ,هشتم خانم ,–شیمی خانم ,خانم امیری ,6عصر علوم ,علوم هفتم  فیزیک ,علوم هشتم  فیزیک ,خانم رشیدی پنجش ,
  برنامه هفتگی پایه های هفتم و هشتم و نهم – تابستان 95

اسامی پذیرفته شدگان رشته های برترزیر گروه تجربی - کنکور 94

  آموزشگاه علمی دخترانه آفرینش

  اسامی پذیرفته شدگان رشته های برترزیر گروه تجربی - کنکور 94

   

  نام و نام خا نوادگی

  رشته

  نام دانشگاه

  1

  حمیده زینعلی

  دندانپزشــکی

  دانشگاه شهید بهشتی  تهران

  روزانه

  2

  فائزه افرایی

  پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  روزانه

  3

  الناز اکبری

  پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  4

  زهرا بشارت

  پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  6

  تینا ذلیکانی

  پزشــکی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  7

  فاطمه صمدی

  پزشــکی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  8

  معصومه قاسمیان

  پزشــکی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  9

  آناهیتا گلچینی نژاد

  پزشــکی

  دانشگاه علوم پزشکی اساری

  روزانه

  10

  فاطمه مختاری

  پزشــکی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  11

  بهاره هادیان

  پزشــکی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  12

  شقایق هادیان

  پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی گرگان

  روزانه

  13

  مهلا چرمچی

  پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی قم

  روزانه

  14

  فاطمه کلانتری

  پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  روزانه

  15

  زهرا فقیه

  پزشــکی

  دانشگاه علوم پزشکی زابل

  روزانه

  16

  فاطمه نوایی لاریمی

  دندان پزشکی

  ساری

  بین الملل

  17

  فریده کمالی فر

  پزشکی

  ساری

  بین الملل

  18

  کیمیا کلبادی

  پزشــکی

  کرمان

  بین الملل

  19

  فائزه مسلمی

  پزشکی

  کرمان

  بین الملل

  20

  فاطمه بابازاده خلردی

  پزشکی

  بابل

  بین الملل

  21

  فاطمه هادیان

  پزشکی

  ساری

  آزاد

  22

  بهاره رزاقی

  پزشکی

  ساری

  آزاد

  23

  عارفه میرزایی

  داروسازی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  24

  فاطمه تلاوکی

  داروسازی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  25

  حورا اکبری

  داروسازی

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  روزانه

  26

  زهرا آوان

  دامپزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  روزانه

  27

  مائده اسدی

  دامپزشکی

  تهران

  آزاد

  28

  آرام دخت ابراهیمی

  دامپزشکی

  بابل

  آزاد

  29

  فاطمه احمدی حاجی

  دامپزشکی

  بابل

  آزاد

  30

  رویا بیابانی

  دامپزشکی

  بابل

  آزاد

  31

  فائزه خلیلی آتنی

  رادیولوژی

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  روزانه

  32

  غزال خلیلی

  رادیولوژی

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  روزانه

  33

  نرگس کاویانی

  رادیو تراپی

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  روزانه

  34

  فائزه صفری

  هوشبری

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  35

  مبینا حاجی زاده

  گفتار درمانی

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  روزانه

  36

  فاطمه زهرا محمودی

  فناوری اطلاعات سلامت

  دانشگاه تهران

  روزانه

  37

  زهرا علیخانی

  علوم آزمایشگاهی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  38

  زهرا ابراهیم نژاد

  علوم آزمایشگاهی

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  روزانه

  39

  سحر رضاپور

  تکنسین اتاق عمل

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  40

  نازنین شکوهی فرد

  تکنسین اتاق عمل

  دانشگاه علوم پزشکی گرگان

  روزانه

  41

  فاطمه باکری

  پرستاری

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  42

  حدیث حسین پور

  پرستاری

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  43

  زهرا حسن پور

  پرستاری

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  44

  مه سیما صفری

  پرستاری

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  45

  عارفه عالیشاه

  پرستاری

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  46

  فاطمه هاشمی نسب

  پرستاری

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  روزانه

  47

  کوثر میرایی محمدی

  مامایی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  48

  طاهره موسوی کرتیل آبادی

  مامایی

  دانشگاه گیلان

  روزانه

  49

  ساناز آشوری

  ژنتیک

  دانشگاه مازندران بابلسر

  روزانه

  50

  فائزه اکبری

  مهندسی بهداشت محیط

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  51

  نسیم شربتیان

  مهندسی بهداشت عمومی

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  52

  فائزه آتشین

  مهندسی بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

  روزانه

  53

  سیمین سالاریان

  مهندسی بهداشت حرفه ای

  دانشگاه علوم پزشکی ساری

  روزانه

  54

  مهسا تهرانی

  علوم تغذیه

  زابل

  روزانه

  55

  مهرآسا رزاقی پاشا کلایی

  مهندسی خاک شناسی

  ساری

  روزانه

  56

  فاطمه زهرا ذلیکانی

  مهندسی شیلات

  ساری

  روزانه

  57

  فاطمه طالبی دارابی

  فیزیک هسته ای

  بابلسر

  روزانه

  58

  فاطمه مهری کانی

  شیمی محض

  بابلسر

  روزانه

  59

  زهرا دلاویز

  زیست

  بابلسر

  روزانه

  60

  معظمه روزبه

  زیست

  بابلسر

  روزانه

  61

  هدیه علامه

  زیست جانوری

  بابلسر

  روزانه

  62

  فاطمه مبشری

  زیست سلولی و مولکولی

  بابلسر

  روزانه

  63

  فرحناز فرحدل

  زیست

  گرگان

  روزانه

  64

  فاطمه نورانی

  زیست سلولی و مولکولی

  دامغان

  روزانه

  65

  کیمیا نوری

  گرافیک

  گرگان

  روزانه

  66

  پریا حسن پور( رتبه 6 زبان )

  زبان و ادبیات انگلیسی

  دانشگاه تهران

  روزانه

  67

  نادیا دادفر

  اقتصاد

  دانشگاه شهید بهشتی تهران

  روزانه

  68

  فاطمه یوسفی سعید آبادی

  ادبیات زبان انگلیسی

  بابلسر

  روزانه

  69

  محدثه دستخوش

  زبان روسی

  بابلسر

  روزانه

  70

  فاطمه زهرا اکبری

  زبان روسی

  گیلان

  روزانه

  71

  سمانه قرآن خوان

  زبان

  بجنورد

  روزانه

  72

  خیر اندیش

  آمار

  گرگان

  روزانه

  73

  فاطمه مهدوی

  علوم اجتماعی

  بابلسر

  روزانه

  74

  زینب قنبر نژاد

  علوم اجتماعی

  بابلسر

  روزانه

  75

  فائقه رضایی

  مدیریت دولتی

  ساری

  روزانه

  76

  آیناز رمضانپور

  روانشناسی

  بهشهر

  روزانه

  77

  الهام کلانتری

  راهنمایی و مشاوره

  بجنورد

  روزانه

  تعداد زیادی از دانش آموزان این آموزشـگاه ، در دانشـگاه های غیر انتفـاعی و آزاد  و پیــــام نور پذیرفته شــده اند که به علت کثرت از ذکر نام آنان خودداری شده است. به همه ی این عزیزان تبـریک گفته و برایشان توفیق روزافزون آرزومندیم.

                                            


  این مطلب تا کنون 66 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : روزانه ,پزشکی ,دانشگاه ,علوم ,ساری ,فاطمه ,علوم پزشکی ,دانشگاه علوم ,پزشکی ساری ,ساری روزانه ,بابلسر روزانه ,علوم آزمایشگاهی دانشگاه ,زیست بابل ,
  اسامی پذیرفته شدگان رشته های برترزیر گروه تجربی - کنکور 94

برنامه كــلاس هاي ســـــوم دبيرستــــان – تابستان 95

     آموزشـــــگاه علــــمي دختـــــرانه آفرينــــــش

  برنامه كــلاس هاي ســـــوم دبيرستــــان تابستان 95

   

  عنوان درس

  نام مدرس

  برنامه كلاس

   

  حسابان  و جبر و احتمال

  آقاي تسليميان

  شنبه و چهار شنبه  6 -5/4  عصر     و   دوشنبه  5/7 -6   عصر

   

  حسابان

  آقای سلیمانی

  یکشنبه وسه شنبه                                                9 -5/7 عصر

   

  حسابان

  آقای دکتر علیزاده

  شنبه  و پبجشنبه                                                 9 -5/7 عصر

   

  حسابان

  خانم دکتر آسایی

  دوشنبه و چهار شنبه                                           6 -5/4  عصر

   

  ریاضی سوم تجربی

  آقاي تسليميان

  یکشنبه وسه شنبه                                               6 -5/4  عصر

   

  ریاضی سوم تجربی

  آقای سلیمانی

  یکشنبه وسه شنبه                                                9 -5/7 عصر

   

  ریاضی سوم تجربی

  آقای دکتر علیزاده

  شنبه وپنجشنبه                                                 6 -5/4  عصر

   

  ریاضی سوم تجربی

  خانم دکتر آسایی

  دوشنبه و چهار شنبه                                           9 -5/7 عصر

   

  ریاضی سوم تجربی

  خانم اوکی نژاد

  چهارشنبه 5/7 6 عصر                و پنجشنبه 12 5/10 ظهر

   

  هندسه II))-سوم

  خانم مهندس امیری

  شنبه                                                             9 -5/7 عصر

   

  فیزیک سوم

  آقای طریقتی

  یکشنبه وسه شنبه                                            5 /7 6  عصر

   

  فیزیک سوم

  آقای بنار

  سه شنبه    6  5/4 عصر    و  پنجشنبه              5/4 -3 عصر

   

  فیزیک سوم 

  آقای رمضانی

  شنبه و دو شنبه                                          6 -5/4  عصر  

   

  فیزیک سوم 

  آقای کمیجانی

  یکشنبه وسه شنبه                                            6 -5/4  عصر 

   

  فیزیک سوم  

  خانم پریسا رضایی

  شنبه و دو شنبه                                            5/4 -3 عصر

   

  فیزیک سوم

  خانم ملا الهی

  یکشنبه وسه شنبه                                            5 /7 6  عصر

   

  شیـمی سوم

  خانم ودادی

  شنبه و چهارشنبه                                        5/7 6  عصر

   

  شیـمی سومA

  خانم ماجانی

  دوشنبه و چهارشنبه                                       5/7 6  عصر

   

  شیـمی سوم B

  خانم ماجانی

  شنبه 5/7 -6   عصر  و  پنجشنبه                        5/1-12 ظهر

   

  شیـمی سوم

  آقای رضایی مقدم

  یکشنبه وسه شنبه                                            6  5/4 عصر

   

  شیـمی سوم

  خانم الياسي

  شنبه و دو شنبه                                             5/7 6  عصر

   

  شیمی سوم

  خانم غیبی

  یکشنبه وسه شنبه                                             9 -5/7 عصر

   

  زیسـت سوم

  خانم دكتر هاشمي

  شنبه و دو شنبه                                             6  5/4 عصر

   

  زیست سوم

  آقای دکتر مهدویقاجاری

  یکشنبه     6  5/4 عصر   و پنجشنبه           5/10 9 صبح

   

  زیست سوم

  آقای دکتر شاه محمدی

  دوشنبه وچهار شنبه                                         6  5/4 عصر

   

  زیسـت سومA

  خانم فائزه الياسي

  یکشنبه وسه شنبه                                             9 -5/7 عصر

   

  زیسـت سوم B

  خانم فائزه الياسي

  شنبه وچهار شنبه                                         6  5/4 عصر

   

  زبان فارسی سوم

  آقای دكتر سلطانخواه

  چهار شنبه                                                      5/4 -3 عصر

   

  زبان انگلیسی سوم

  آقای مازیار رحمانی

  دو شنبه                                                           9 -5/7 عصر

   

  زبان انگلیسی سوم

  خانم رشيدي

  پنجشنبه                                                        12 5/10 ظهر

   

  عربی سوم

  آقای رنجبر

  پنجشنبه                                                        5/7 6  عصر

   

  عربی سوم

  خانم زینالپور

  چهار شنبه                                                      5/4 -3 عصر

   

  عربی سوم

  خانم کاظمی

  دو شنبه                                                          5/4 -3 عصر

    مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی : 

  خانم دکتر دومهری( رتبه 43 کنکور) خانم دکتر میرزایی - خانم متقی خانم شیرزاد 

  ساری ؛میدان شهرداری ، مازیار 2 تلفن : 01133325832-01133326729  

  به کانال تلگرام آفرینش بپیوندید:   telegram.me/afarinesh77

  آدرس وبلاگ آموزشگاه :  www.afarinesh77.blogfa.com

         

   


  این مطلب تا کنون 57 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خانم ,آقای ,یکشنبه ,دکتر ,فیزیک ,شیـمی ,خانم دکتر ,آقای دکتر ,سومa خانم ,فیزیک سوم  ,چهار شنبه                                           ,خان ,
  برنامه كــلاس هاي ســـــوم دبيرستــــان – تابستان 95

نرم افزار آموزشی آفرینش

  دانش آموزان عزیز : آموزشگاه آفرینش جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان مستعد دبیرستانی یک نرم افزارآموزشی تهیه نموده است . این نرم افزار حاوی سوالات و جوابیه تشریحی سوالات کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور و کنکورهای دانشگاه آزاداسلامی و آزمون های سنجش سال های گذشته(از سال 85 تا سال92 ) در تمام دروس می باشد و می تواند به جای چندین جلد کتاب کمک آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. دانش آموزان می توانند با انتخاب خود در یک یا چند درس با تعداد سوال دلخواه و انتخاب زمان مناسب در خانه آزمون دهند و بلافاصله نتیجه آزمون و جوابیه را دریافت کنند. این نرم افزار یکی از منابع طرح سوالات آزمون های آفرینش است. دانش آموزان تمام پایه های دبیرستان با پرداخت مبلغ 22000 تومان می توانند این نرم افزار را از دفتر آموزشگاه آفرینش دریافت نمایند. آموزشگاه علمی آفرینش ساری خیابان مازیار کوچه مازیار 2 تلفن 01133325832- 09392560690


  این مطلب تا کنون 365 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : آفرینش ,آزمون ,افزار ,دانش ,آموزان ,آموزشگاه ,دانش آموزان ,آموزشگاه آفرینش ,
  نرم افزار آموزشی آفرینش

اسامی پذیرفته شدگان رشته های برترزیرگروه ریاضی - کنکور 94

  آموزشگاه علمی دخترانه آفرینش

  اسامی پذیرفته شدگان رشته های برترزیرگروه ریاضی - کنکور 94

  ردیف

  نام و نام خا نوادگی

  رشته

  نام دانشگاه

  1

  زهرا مسکار

  مهندسی برق

  دانشگاه تهران

  روزانه

  2

  مائده صادقی

  مهندسی برق

  دانشگاه امیرکبیر تهران

  روزانه

  3

  نگار میرگتی

  مهندسی کامپیوتر

  دانشگاه تهران

  روزانه

  4

  مهرناز جلال پور

  مهندسی معماری

  دانشگاه تهران

  روزانه

  5

  زهرا مسلمی

  مهندسی صنایع

  دانشگاه صنعتی شریف تهران

  روزانه

  6

  آرزومعمایی

  مهندسی معماری

  دانشگاه شهید بهشتی تهران

  روزانه

  7

  مینو علیزاده

  مهندسی پلیمر

  دانشگاه امیرکبیر تهران

  روزانه

  8

  زهرا اسماعیلی

  مهندسی برق

  دانشگاه فردوسی مشهد

  روزانه

  9

  لیلی دودانگی

  مهندسی معماری

  دانشگاه فردوسی مشهد

  روزانه

  10

  غزل عیوض زاده

  مهندسی کامپیوتر

  دانشگاه فردوسی مشهد

  روزانه

  11

  زهرا سلطانی

  مهندسی برق

  بابل

  روزانه

  12

  صدف طبری

  مهندسی برق

  بابل

  روزانه

  13

  سیمین کولائیان

  مهندسی برق

  بابل

  روزانه

  14

  الهه خورشیدی

  مهندسی برق

  بابلسر

  روزانه

  15

  رقیه وفایی

  مهندسی برق

  بابلسر

  روزانه

  16

  زینب سلطانی

  مهندسی برق

  بابل

  شبانه

  17

  عطیه رادفر

  مهندسی برق

  بهشهر

  شبانه

  18

  کیمیا دنگ پیایی

  مهندسی مکانیک

  بابلسر

  روزانه

  19

  زینب عنایتی

  مهندسی مکانیک

  ساری

  روزانه

  20

  مریم فتحی

  مهندسی مکانیک

  بابلسر

  شبانه

  21

  شبنم شکریان

  مهندسی رباتیک

  شاهرود

  روزانه

  22

  هدیه شریف زاده

  مهندسی معماری

  بابل

  روزانه

  23

  شیدا دومیرکلایی

  مهندسی معماری

  بابلسر

  روزانه

  24

  سمیرا سلطانی

  مهندسی معماری

  بابلسر

  روزانه

  25

  فاطمه عباسیان

  مهندسی معماری

  بابلسر

  روزانه

  26

  مرضیه مظلومی

  مهندسی معماری

  بابلسر

  روزانه

  27

  زهرا شیرزادنیا

  مهندسی معماری

  گرگان

  روزانه

  28

  مائده هاشمی

  مهندسی معماری

  گرگان

  روزانه

  29

  نازنین دادوی

  مهندسی عمران

  بابل

  روزانه

  30

  هانیه نوروزی

  مهندسی عمران

  بابل

  روزانه

  31

  فاطمه زهرا علامه

  مهندسی عمران

  ساری

  روزانه

  32

  غزل خاکسار

  مهندسی عمران

  گرگان

  روزانه

  33

  فاطمه لطیفی

  مهندسی عمران

  بهشهر

  روزانه

  34

  مریم کوهانی

  مهندسی عمران

  بابل

  شبانه

  35

  کوثر عارفی نژاد

  مهندسی صنایع

  بهشهر

  روزانه

  36

  فاطمه اکبری

  مهندسی کامپیوتر

  بابل

  روزانه

  37

  نگین محمدنژاد

  مهندسی کامپیوتر

  بابل

  روزانه

  38

  صبا نثیر

  مهندسی کامپیوتر

  بابل

  روزانه

  39

  مائده احمدی

  مهندسی کامپیوتر

  بابلسر

  روزانه

  40

  فاطمه بابایی پهندری

  مهندسی کامپیوتر

  بابلسر

  روزانه

  41

  زهرا آزمون

  مهندسی کامپیوتر

  بهشهر

  روزانه

  42

  پریسا آهنگر

  مهندسی کامپیوتر

  بهشهر

  روزانه

  43

  عالمه جعفری

  مهندسی کامپیوتر

  بهشهر

  روزانه

  44

  فاطمه حاجی پور

  مهندسی کامپیوتر

  بهشهر

  روزانه

  45

  الهه دهقان

  مهندسی کامپیوتر

  بهشهر

  روزانه

  46

  شیدا رسولی

  مهندسی کامپیوتر

  بهشهر

  روزانه

  47

  ناهید غلامی

  مهندسی کامپیوتر

  بهشهر

  روزانه

  48

  فاطمه قربانی

  مهندسی کامپیوتر

  بهشهر

  روزانه

  49

  کوثر امیری

  مهندسی کامپیوتر

  سمنان

  روزانه

  50

  زهرا اکبری

  مهندسی کامپیوتر

  دانشگاه تهران

  بین الملل

  51

  هما بقایی

  مهندسی شیمی

  بابل

  روزانه

  52

  پونه رستمیان

  مهندسی متالورژی صنعتی

  بابل

  روزانه

  53

  نغمه جمشیدی

  مهندسی شیمی

  بهشهر

  روزانه

  54

  آناهیتا رگنی

  مهندسی شیمی

  بهشهر

  روزانه

  55

  کوثر عبدی

  مهندسی شیمی

  بهشهر

  روزانه

  56

  کوثر مجیدی

  مهندسی شیمی

  بهشهر

  روزانه

  57

  سوده حسنی

  مهندسی متالورژی صنعتی

  سمنان

  روزانه

  58

  زینب فرجی

  مهندسی متالورژی صنعتی

  سمنان

  روزانه

  59

  فاطمه قناد

  مهندسی صنایع غذایی

  ساری

  روزانه

  60

  زهرا ساعی

  مهندسی صنایع چوب و کاغذ

  ساری

  روزانه

  61

  فاطمه نوری

  مهندسی صنایع چوب و کاغذ

  ساری

  روزانه

  62

  عسل زورقچیان

  زبان روسی

  دانشگاه الزهرا تهران

  روزانه

  63

  رومینا یعقوبی

  ریاضی کاربردی

  بابلسر

  روزانه

  64

  فرین پزشکی

  آمار

  بابلسر

  روزانه

  65

  آناهیتا انشائی

  علوم اقتصادی

  بابلسر

  روزانه

  66

  نیلوفر رهبر

  مدیریت بازرگانی

  بابلسر

  روزانه

  تعداد زیادی از دانش آموزان این آموزشـگاه ، در دانشـگاه های غیر انتفـاعی و آزاد  و پیــــام نور پذیرفته شــده اند که به علت کثرت از ذکر نام آنان خودداری شده است. به همه ی این عزیزان تبـریک گفته و برایشان توفیق روزافزون آرزومندیم.

   


  این مطلب تا کنون 65 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : روزانه ,مهندسی ,کامپیوتر ,بهشهر ,بابلسر ,دانشگاه ,مهندسی کامپیوتر ,بهشهر روزانه ,بابلسر روزانه ,بابل روزانه ,مهندسی معماری ,مهندسی کامپیوتر به ,
  اسامی پذیرفته شدگان رشته های برترزیرگروه ریاضی - کنکور 94

اســـامی مدرسین آموزشــگاه آفرینــش

  ریاضیـــات : آقای تســـلیمیان - آقای دکتر علیزاده -خانم مهندس امیـــری

   

  فیــزیک : خانم مهرآسا رضایی - خانم خان بیگی - آقای طریقتی- آقای برخورداری

   

  خانم پریسا رضایی- خانم ملاالهی

   

  زیســـت: خانم دکتر هاشمی -آقای دکتر مهدوی قاجاری - خانم فائزه الیـــاسی

   

  شیـمی:خانم الیـاسی خانم ماجانی خانم ودادی - آقای مهندس رضایی مقدم- خانم غیبی

   

  زبان انگلیسی :آقای رحمــــانی آقای دکتر فیض آبادی - خانم رشیـــــدی- خانم آذرخش

   

  ادبیـــات فارسی :آقای دکتر سلطانخــواه - خانم ملـــکی- خانم هاشمی- خانم آقاجانی

   

  عـــربی : آقای طحانی - آقای جلال رضایی - آقای رنجبر- خانم طیبی- خانم خلیلی

   

  دین و زنــدگی :آقای پهنــــــابی -آقای یوســــفی آقای طالشیان

   

  مشـــاوره و برنامه ریزی تحصیلی:خانم دکتر دومهری رتبه 43 کنکور - خانم متقی خانم شیرزاد

   

  آقای دکتر صفری- آقای مهندس هاشمی


  این مطلب تا کنون 250 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خانم ,آقای ,دکتر ,رضایی ,هاشمی ,مهندس ,آقای دکتر ,آقای مهندس ,رضایی خانم ,خانم دکتر ,
  اســـامی مدرسین آموزشــگاه آفرینــش

     آموزشـــــگاه علــــمي دختـــــرانه آفرينــــــش

  برنامه كــلاس هاي ســـــوم دبيرستــــان - تابستـــان 94

   

  عنوان درس

  نام مدرس

  برنامه كلاس

   

  حسابان

  آقاي تسليميان

  شنبه و چهار شنبه  5/7 6 عصر و  دوشنبه 9 -5/7  عصر

   

  ریاضی سوم تجربی

  آقاي تسليميان

  دوشنبه    5/7 6  عصر       و پنجشنبه   12- 5/10 صبح

   

  حسابان

  آقای دکترعلیزاده

  سه شنبه و پنجشنبه                               6 -5/4 عصر

   

  ریاضی سوم تجربی

  آقای دکتر علیزاده

  سه شنبه  9 -5/7 عصر        و پنجشنبه    5/4 3  عصر

   

  هندسه II))-سوم

  خانم امیری

  شنبه                                                                   9 -5/7 عصر

   

  فیزیک سوم A

  خانم مهرآسا رضایی

  شنبه وچهار شنبه                                           6 -5/4 عصر

   

  فیزیک سوم B

  خانم مهرآسا رضایی

  شنبه وچهار شنبه                                          5/7 6  عصر

   

  فیزیک سوم

  خانم پریسا رضایی

  دوشنبه و چهارشنبه                                     5/4 3  عصر

   

  فیزیک سوم

  آقاي طريقتي

  یکشنبه وسه شنبه                                    6  5/4 عصر

   

  فیزیک سوم

  خانم ملا الهی

  یکشنبه وسه شنبه                                    6  5/4 عصر

   

  فیزیک سوم

  خانم حبیبی

  یکشنبه وسه شنبه                                   5/4 3  عصر

   

  شیـمی سومA

  خانم ماجانی

  یکشنبه  5/7 6  عصر          و پنجشنبه 5/10 9 صبح                                   

   

  شیـمی سوم B

  خانم ماجانی

  سه شنبه   و پنجشنبه                                5 /7 6  عصر

   

  شیمی سوم

  خانم ودادی

  شنبه و چهار شنبه                                 6  5/4 عصر

   

  شیـمی سومA

  خانم الياسي

  یکشنبه 5/7 6  عصر و پنجشنبه 5/13 12 صبح

   

  شیـمی سوم B

  خانم الياسي

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

   

  شیـمی سومA

  آقای رضایی مقدم

  یکشنبه 9  5/7 عصر    و چهار شنبه        6  5/4 عصر

   

  شیـمی سوم B

  آقای رضایی مقدم

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

   

  شیمی سوم

  خانم باکری

  شنبه و دو شنبه                                              6  5/4 عصر

   

  شیمی سوم

  خانم غیبی

  یکشنبه وسه شنبه                                      9 -5/7 عصر

   

  زیسـت سوم

  خانم دكتر هاشمي

  شنبه و دو شنبه                                              6  5/4 عصر

   

  زیست سوم

  آقای دکتر مهدویقاجاری

  شنبه و چهارشنبه                                        5/7 6  عصر

   

  زیسـت سوم

  خانم فائزه الياسي

  شنبه ودوشنبه و چهار شنبه                      9 -5/7 عصر

   

  زمین شناسی سوم

  خانم خسرونژاد

  سه شنبه                                                             6 5/4 عصر

   

  زبان فارسی سوم

  آقای دكتر سلطانخواه

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

   

  زبان انگلیسی سوم

  خانم آذرخش

  دوشنبه                                                                   6 5/4 عصر

   

  زبان انگلیسی سوم

  آقای مازیار رحمانی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

   

  زبان انگلیسی سوم

  خانم رشيدي

  یکشنبه                                                              6  5/4 عصر

   

  عربی سوم

  آقاي طحاني

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

   

  عربی سوم

  آقای جلال رضایی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

    مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی :  خانم دکتر دومهری( رتبه 43 کنکور) آقای دکتر صفری   آقای مهندس  هاشمی خانم متقی خانم شیرزاد  

   تلفن : 01133325832-01133326729      www.afarinesh77.blogfa.com  

         

   


  این مطلب تا کنون 309 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خانم ,آقای ,یکشنبه ,شیـمی ,آموزان ,دانش ,حضور دانش ,دانش آموزان ,شیـمی سومa ,زبان انگلیسی ,آقای دکتر ,خانم مهرآسا رضایی ,

     آموزشـــــــگاه علـــــمي دختـــــــرانه آفرينــــــش

  برنامه كـــلاس هاي دوم دبيرستـــــــان - تابستان 94

   

  عنوان درس

  نام مدرس

  برنامه كلاس

   

   

  ریاضی دوم

  آقاي تسليميان

  شنبه و چهارشنبه                           9 5/7 عصر

   

   

  ریاضی دوم

  آقای دکترعلیزاده

  سه شنبه  و پنجشنبه               5/7 6 عصر

   

   

  هندسه دوم

  خانم امیری

  یکشنبه                                                  9 5/7 عصر

   

   

  فیزیک دوم

  خانم پریسارضایی

  دوشنبه و چهارشنبه                       6 5/4 عصر

   

   

  فیزیک دوم  B

  خانم پریسارضایی

  دوشنبه و چهارشنبه                       5/4 3 عصر

   

   

  فیزیک دوم

  خانم ملا الهی

   یکشنبه و سه شنبه            5/7 6 عصر

   

   

  فیزیک دوم

  خانم حبیبی

  یکشنبه و سه شنبه                6 5/4 عصر

   

   

  شیمی دوم

  خانم ودادی

  شنبه وچهارشنبه                       5/7 6 عصر

   

   

  شیمی دوم

  خانم الياسي

  شنبه وچهارشنبه                   5/7 6 عصر

   

   

  شیمی دوم

  خانم ماجانی

  سه شنبه و پنج شنبه            6 5/4 عصر

   

   

  شیمی دوم

  آقای رضائی مقدم

  دوشنبه 9 5/7 عصر و چهارشنبه 5/4 3 عصر

   

   

  شیمی دوم

  خانم باکری

  شنبه ودوشنبه                              5/4 3 عصر

   

   

  شیمی دوم

  خانم غیبی

  یکشنبه و سه شنبه                9 5/7 عصر

   

   

  زیست دوم

  خانم فائزه الیاسی

  شنبه 6 5/4 عصر و دو شنبه 5/7 6 عصر

   

   

  زبان دوم

  خانم آذرخش

  شنبه                                                   6 5/4 عصر

   

   

  زبان دوم

  خانم رشیدی

  یکشنبه                                           5/4 3 عصر

   

   

  عربی دوم

  آقای طحانی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

   

   

  عربی دوم

  خانم زینالپور

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

   

   

  زبان فارسی دوم

  خانم هاشمی

  تعیین وقت با حضور دانش آموزان

   

    مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی :خانم دکتر دومهری( رتبه 43 کنکور)  آقای دکتر صفری  آقای مهندس  هاشمی خانم متقی خانم شیرزاد

  ساری ، میدان شهرداری ، خیابان مازیار ، مازیار2  تلفن : 33325832 33326729

           

  www.afarinesh77.blogfa.com


  این مطلب تا کنون 277 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : خانم ,شیمی ,فیزیک ,حضور ,دانش ,آموزان ,دانش آموزان ,حضور دانش ,پریسیی دوشنبه ,خانم پریسیی ,خانم پریسیی دوشنبه ,

اسامی پذیرفته شدگان رشته های برتر رشته ریاضی - کنکور 93

  آموزشگاه علمی دخترانه آفرینش اسامی پذیرفته شدگان رشته های برتر رشته ریاضی - کنکور 93 نام و نام خا نوادگی رشته قبولی نام دانشگاه زهرا انتظامیان مهندسی هوافضا شریف - تهران روزانه یاسمن داوری کیا مهندسی شیمی امیرکبیر تهران روزانه طهورا ابراهیمی مهندسی پزشکی امیرکبیر تهران روزانه مائده اسماعیلی مهندسی برق بابل روزانه نرگس حسینی مهندسی برق بابل روزانه کوثر جوانی مهندسی برق بابل روزانه شبنم عمویی مهندسی برق بابل روزانه فاطمه صالح نژاد مهندسی برق بابل روزانه یاسمن پور محمدیان مهندسی برق بهشهر روزانه مریم ابراهیمی مهندسی برق بهشهر روزانه صفیه عالیشاه مهندسی برق بهشهر روزانه نرگس صالح نژاد مهندسی مکانیک بابل روزانه نازنین وریجی مهندسی مکانیک بابل روزانه رئوفه حق شناس مهندسی مکانیک بابل روزانه گلدانه علیزاده مهندسی عمران بابل روزانه زهرا طیبی مهندسی عمران بابل روزانه نرجس شمسی مهندسی عمران کرج روزانه مهرناز سلطانتویه مهندسی عمران گرگان روزانه کوثر حسین پور مهندسی معماری بابلسر روزانه شهرزاد محمد حسنی مهندسی معماری بابل روزانه عاطفه لابدی مهندسی صنایع بابل روزانه سمیرا سلیمانی مهندسی صنایع بابل روزانه الهام امین پور مهندسی کامپیوتر بابلسر روزانه نورا مسلمی مهندسی کامپیوتر بابلسر روزانه آرتادخت سعیدی مهندسی کامپیوتر بابل روزانه نیلوفر تدینی مهندسی کامپیوتر بابل روزانه فاطمه اکبری ولوجایی مهندسی کامپیوتر آمل روزانه شکیبا صادقی مهندسی کامپیوتر بهشهر روزانه شمیم فولاد مهندسی کامپیوتر دامغان روزانه رئوفه خیر آبادی مهندسی IT بابلسر روزانه آرزو مسافر IT مهندسی بابلسر روزانه زهرا مدانلو IT مهندسی بابلسر روزانه سمیرا نوری IT مهندسی بابلسر روزانه سوگل سینا IT مهندسی بهشهر روزانه نیلوفر بای مهندسی پزشکی بابل روزانه غزاله زرکشیان مهندسی مواد بابل روزانه سروناز جلال پور مهندسی شیمی بابل روزانه محدثه شهری مهندسی شیمی بابلسر روزانه مریم رمضان نژاد مهندسی شیمی آبادان روزانه فاطمه لطفی مهندسی شیمی گرگان روزانه افضل کاظمی مهندسی شیمی بهشهر روزانه محدثه رفیعی مهندسی برق بهشهر شبانه لیلا عمادی نژاد مهندسی عمران بابلسر شبانه زهرا خدابخشی مهندسی معماری بابلسر شبانه مهنا کلانتری مهندسی صنایع اسفراین شبانه مهرآسا مدانلو مهندسی کامپیوتر بهشهر شبانه زهرا عالیشاه مهندسی کامپیوتر سبزوار شبانه منیره تلیرانی مهندسی IT آمل شبانه شیما بخشنده فیزیک هسته ای بابلسر روزانه کیمیا سلطانی ریاضی بابلسر روزانه بهرخ بهمنش ریاضی بهشهر روزانه سوگند قربانی ریاضی کاربردی بهشهر روزانه فاطمه سلمانی علوم کامپیوتر بهشهر روزانه فاطمه حسن پور علوم کامپیوتر بهشهر روزانه مژگان خاکی علوم کامپیوتر بهشهر روزانه زهرا ضربجانی زبان انگلیسی گنبد روزانه فاطمه قایخلو روانشناسی بابلسر شبانه مهرنوش داداشی زبان و ادبیات فارسی سمنان شبانه تعداد زیادی از دانش آموزان این آموزشگاه ، در دانشگاه های غیر انتفاعی و آزاد و پیام نور پذیرفته شده اند که به علت کثرت از ذکر نام آنان خودداری شده است. به همه ی این عزیزان تبریک گفته و برایشان توفیق روزافزون آرزومندیم. میدان شهرداری ، مازیار 2 تلفن :33325832-33326729 www.afarinesh77blogfa.com
  این مطلب تا کنون 215 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : روزانه ,مهندسی ,بابل ,بهشهر ,بابلسر ,کامپیوتر ,بابل روزانه ,بهشهر روزانه ,بابلسر روزانه ,مهندسی کامپیوتر ,روزانه فاطمه ,کامپیوتر بهشهر روزانه , ,
  اسامی پذیرفته شدگان رشته های برتر رشته ریاضی - کنکور 93

آمار امروز یکشنبه 6 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :238881
 • بازدید امروز :368994
 • بازدید داخلی :77098
 • کاربران حاضر :169
 • رباتهای جستجوگر:163
 • همه حاضرین :332

تگ های برتر امروز

تگ های برتر